بانیان

از دانشنامه کارآفرینی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Promotor

/prəˈməʊtə/

بازیگران بسیاری در بخش خصوصی و دولتی وجود دارند که در دنیای مرکز رشد درگیر شده‌اند. فهرست بلندی از بانیان عبارتند از: - دپارتمان‌های وزارتی و ایالتی - مراجع قدرت محلی یا ناحیه‌ای - جایگاه تجارت و صنعت - انجمن‌های توسعه اقتصاد محلی - دانشگاه‌ها، کالج‌های سطح سوم - مراکز پژوهش - انجمن‌های خصوصی - مؤسسان/تراست‌ها و سازمان‌های نیکوکاری - همکاران بزرگ - مؤسسات مشاوره‌ای - مؤسسات قانونی - عاملان دارایی‌های واقعی - کارآفرینان مستقل - سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو - یاری‌رسانان کسب و کار سطوح بالایی از تنوع در طبقه بازیگران نشان می‌دهد که از یک سو، ایجاد شرکت در حد گسترده‌ای درک شده است و از سوی دیگر، ایجاد شرکت یک ابزار کارآفرینی از سرمایه است که به شمار فزاینده‌ای از مشارکت کنندگان در این حوزه منجر شده است. بانیان به طور آشکار هدف‌های یکسانی را در ایجاد مرکز رشد پی نمی‌گیرند. هدف‌ها به طور معناداری از یک بانی به بانی دیگر فرق می‌کند. سایر ویژگی‌ها (نوع پروژه‌هایی که با آن سرو کار دارند، روش‌های تأمین منابع مالی مرکز رشد) نیز می‌تواند به طور چشمگیری از یک بانی به بانی دیگر فرق کند. 2. هدف‌ها و غایت‌ها به طور کلی، هدف‌های مراکز رشد را می‌توان در مقولات زیر گنجاند: شغل آفرینی تحریک فعالیت اقتصادی از طریق ایجاد شرکت سود انتقال فناوری و تجاری‌سازی احیای مناطق بازسازی شده یا آسیب‌پذیر متنوع ساختن نیمرخ صنعتی ارتقای انواع معینی از فعالیت‌ها ارتقای گروه‌های معینی 3. نوع پروژه از مراکز رشد می‌توان به طور اختصاصی در یک بخش (برای مثال صنایع، تولید، نرم‌افزار، زیست فناوری و غیره) یا ممزوج استفاده کرد. مراکز رشد با گروه‌های جمعیتی خاصی می‌توانند کار کنند: دانشجویان، اقلیت‌ها، مؤسسان شرکت‌های خارجی، کارکنان حاضر در شرکت‌های موجود و غیره. آن‌ها می‌توانند در مرحله پیش یا پس از ایجاد شرکت‌ یا در واقع وقتی آن‌ها وارد دوره رشد شتاب یافته می‌شوند، روی کارآفرینان متمرکز شوند. 4. نوع خدمات ارائه داده شده مراکز رشد می‌توانند پنج نوع خدمت جهانی ارائه دهند: - دارایی واقعی و مدیریت انطباق: تجهیز و آماده سازی، حفظ اتاق‌های اجاره‌ای جلسات و غیره - خدمات پایه: اغلب مبنای پاره‌وقت دارد: منشی، پذیرش، اتاق کنفرانس، کافه، پهنای باند و غیره - خدمات حمایتی و مشاوره‌ای که می‌تواند یا به موضوعات عملیاتی روزانه (قانونی، پرسنلی، ارتباطات بانکی، حسابداری) یا به جنبه‌های راهبردی تجارت، آماده‌سازی طرح تجاری و مشاوره‌های عمومی در زمینه کسب و کار، بازاریابی، تصمیم‌گیری در زمینه مالکیت معنوی و تأمین مالی مربوط می‌شود. - آموزش: ارائه آموزش در جنبه‌های مختلف روش‌های مدیریتی و ارائه مربی‌گری انفرادی - برقراری تماس: برقراری تماس از طریق شبکه‌های مالی، فناورانه و تجاری که امکان دسترسی شرکت را به شرکا، مشتریان و غیره می‌دهد . الگوی تأمین مالی الگوی تأمین مالی به منابع مالی مرکز رشد اطلاق می‌شود و سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی در مراحل نوپایی و رشد را شامل می‌شود. بازسازی می‌تواند از گزینه‌های زیر مشتق شود: اجاره و خدمات فراهم شده برای شرکت‌های مستقر در مرکز رشد خدمات بیرونی کمک‌های مالی بلاعوض یا کمک‌های معنوی حامی‌گری درآمد معوق 6. بافت بافت نقشی مهم در هدف‌ها و توسعه مرکز رشد ایفا می‌کند. مراکز رشد در نواحی در دست بازسازی، مناطق صنعتی، یا مناطق شهری واقع هستند که باید با شرایط بسیار متفاوتی مقابله کنند. یک مرکز رشد corporate، از فرهنگ، فعالیت‌ها و منابع مشارکت و خدماتی که از طریق آن با شرکت والد پیوند می‌یابد، تأثیر می‌پذیرد. دسترسی به شبکه‌های کسب و کار مختلف در حد گسترده‌ای به سرمایه اجتماعی مدیریت مرکز رشد وابسته است. مختصر آن که، مراکز رشد به الگوهای مختلف و موقعیت‌هایی هرچه متنوع‌تر پاسخ می‌دهند.