طیبه عبدلی محمدآبادی

از دانشنامه کارآفرینی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نام طیبه عبدلی محمدآبادی
مقطع تحصیلی *       دکترای کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران(موضوع رساله: مدل مفهومی توسعه قابلیت های پویا در کسب و کارهای نوپا(مورد مطالعه: کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات)

*       کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران( موضوع پایان نامه: شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت شیلات استان بوشهر)

پست الکترونیکی abdoli.t235@gmail.com

t_abdoli@ut.ac.ir

Ø     عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی مربیان کارآفرینی ایده پرداز ( کارا) به مدت دو سال

Ø     عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی گروه ۷۱۲ پرورش میگو به مدت سه سال

Ø     عضو مجمع کارآفرینی و نوآوری(کمیته نوآوری)

Ø     داور علمی مجله علمی - پژوهشی توسعه کارآفرینی

Ø     عضو فعال بسیج

Ø     دارای کد مدرسی از دانشگاه جامع علمی- کاربردی888999792208


آموزش
نام دانشگاه نام درس مقطع تحصیلی واحد ترم/تاریخ
دانشگاه تهران(فارابی) بازاریابی بین الملل کارشناسی ۳ ۱۴۰۰
دانشگاه تهران(فارابی) تحلیل محیط کارشناسی ارشد ۴ ۱۴۰۰
دانشگاه سیستان و بلوچستان اصول و مبانی کارآفرینی کارشناسی ۶ ۹۹-۱۴۰۰
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۸ کارآفرینی کارشناسی ۴ ۹۴
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۸ کارآفرینی کارشناسی ۶ ۹۳
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنایع دستی استان تهران کارآفرینی کارشناسی ۴ ۹۲-۹۳
شرکت طبیعت گستر سیراف(بوشهر) کارآفرینی - ۱۰۰ ساعت ۹۰
همایش ها
شرکت در اولین همایش ملی آموزش کارآفرینی(۲۰-۲۱ آذرماه ۱۳۸۷)
شرکت در ششمین همایش کارآفرینی زنان(اسفندماه ۱۳۸۸)
شرکت و ارائه مقاله در همایش ملی اشتغال و دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی(ایران-دانشگاه تربیت مدرس، ۲-۳ آذرماه ۱۳۹۰)
شرکت و ارائه مقاله در چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری در آموزش به صورت پوستر(دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۹-۲۰ شهریورماه ۱۳۹۱)
شرکت در کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی به صورت ارائه و پوستر(ایران-قم، ۲۲-۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۲)
شرکت در کنفرانس بین المللی توسعه فکری به صورت پوستر (ایران-زنجان،  ۱۰/ ۲۰۱۲)
شرکت در کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت به صورت ارائه(سوئد- استکهلم، ۱۱ آگوست ۲۰۱۸)
کتاب
کتاب کارآفرینی پیشرفته(سال 1389)(فصل نهم: ایده و فرصت)

کتاب مدیریت کارآفرینی(سال 1392) (چاپ شده توسط انتشارات مکتب ماهان)


دوره ها
گذراندن دوره ۷۲ ساعته کارآفرینی
گذراندن دوره ۱۲۰ ساعته تربیت مربی کارآفرینی(برگزارشده توسط موسسه کار و تامین اجتماعی و دانشکده کارآفرینی)
گذراندن دوره ۱۶ ساعته شخصیت شناسی و توسعه مسیر شغلی(MBTI)
کارگاه نوآوری در علوم انسانی از موسسه Gower
کارگاه معرفی روش های آزمایشی و شبه آمایشی در کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران(تیرماه ۹۸)
وبینار نوآوری و کارآفرینی برای توسعه پایدار- استراتژی و اجرا در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (تیرماه ۹۸)
کارگاهThe importance of human-related factors on service innovation and performance

در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (تیرماه ۹۸)

دوره کوچینگ کارآفرینانه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران: اردیبهشت ماه و تیر ماه ۱۴۰۰
مقالات در نشریات خارجی
*       Offering a practical model for identifying of entrepreneurial opportunity: The case study of fish industries. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (2): 1017-1023. 2012 ؛

*       Identify entrepreneurship opportunities ) Case Study: fisheries industry). European Journal of Scientific Research -ISSN 1450-216X / 1450-202X Vol.116 No.4 January, 2014, pp. 23-34؛

*       An analyzing trends effective in the entrepreneurship opportunities recognition in fishery industry. European Journal of Scientific Research, Volume 146 No 2 ,June, 2017, pp.70-79؛


مقالات علمی-پژوهشی
*       شناسايي و تعیين عوامل موثر در رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط توليدي پوشاك با مالكيت كارآفرينان زن در فصلنامه توسعه کارآفرینی(1392)

*       تحلیل نقش و اثر مديريت دانش در شناسايی و تشخیص فرصت های کارآفرينانه در دانشگاه تهران در مجله مدیریت فرهنگ سازمانی( پاییز 1393)

*       طراحی الگوی توسعه قابلیت های پویا در کسب و کارهای نوپا(مورد مطالعه: کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات)، مجله توسعه کارآفرینی، دانشگاه تهران. دوره ۱۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۹

*       الگوی بین‌المللی‌سازی پایدار در صنایع تکنولوژی محور دارویی ایران: تبیین اقدامات صورت گرفته و ارائه مدل مطلوب(فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، دوره ۱۴، شماره۳، پاییز ۱۳۹۹)

*       نشریه علمی تبیین و تحلیل جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعه قابلیت‌های پویا در کسب و کارهای نوپا(مورد مطالعه:‌کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات)، نشریه علمی راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد(پذیرش: پاییز۱۴۰۰)


مقالات علمی(دانشنامه)
*       مقاله تحقیق در آموزش برای کارآفرینی در دانشنامه کارآفرینی(1389)

*       مقاله نقش شایستگی های فردی در کسب و کارهای خانگی در دانشنامه کسب و کارهای خانگی

*       مقاله نقش کسب و کارهای خانگی در توسعه اشتغال در دانشنامه کسب و کارهای خانگی


مقالات ارائه شده در کنفرانس داخلی
*       مقاله شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت شیلات در خلاصه مقالات همایش ملی اشتغال و دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی 1390

*       مقاله آموزش کارآفرینی لازمه توسعه فعالیت های کارآفرینانه در چهارمین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز و نوآوری (خلاقیت پرورشی- آموزش و یادگیری خلاق) 1391

*       مقاله شناسایی عوامل موثر سرمایه  اجتماعی در راه اندازی کسب و کارها در حوزه آموزش در چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه سرمایه فکری (دانشگاه زنجان)(1391)


مقالات ارائه شده در کنفرانس خارجی
*       Determining the volume of entrepreneurship opportunities in the fisheries industry, published in the Proceedings on the 2nd international conference on management entrepreneurship and economic development


*       Identifing entrepreneurship opportunities and its effective trends (case study: fishery industry): published in the Proceedings on the 2nd international conference on management entrepreneurship and economic development


*       Development of dynamic capabilities in new ventures- oral presentation- the 2nd international conference on Economic, Accounting & Management with focus on entrepreneurship/ 11 August 2018/ Stockholm School of Economics- Sweden

پروژه ها

همکار اصلی طرح تدوین سند راهبردی پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع   فرهنگی(سال ۱۳۹۹)

همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در پروژه های زیر( سال 1391)

*       طرح جامع تاسیس دانشگاه کارآفرین (مطالعه موردی: شناسایی و معرفی شاخص های دانشگاه کارآفرین در کشور انگلستان)

*       کارآفرینی دانشگاهی (مفاهیم و مدل ها)

*       آموزش کارآفرینان دانشگاهی

همکاری با موسسه آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای افق دانش ایرانیان( سال 1391)

*       طرح پژوهشی امکان سنجی خوشه صنعتی آبزیان استان بوشهر

*       طرح پژوهشی تهیه نقشه کشوری خوشه های کسب و کار در استان بوشهر