مدل عملیاتی اگیوباتور (تخم‌مرغی)

از دانشنامه کارآفرینی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Eggubator Operational Model


مدل عملیاتی اگیوباتور (تخم‌مرغی)،جدیدترین و در عین حال پیچیده‌ترین مدل مرکز رشد کسب و کار مدل عملیاتی Eggubator می‌باشد. مدل Eggubator با بهره‌گیری از نقاط قوت مدل‌های Hub و Eggubator و Portal و ارتقای آنها و رفع نقاط ضعفشان از لحاظ ایجاد اتحادهای اختصاصی و مشارکت‌های جهت‌دار چه در مرکز رشد و چه در خارج از مرکز رشد، مدلی جامع و چندجانبه به‌وجود می‌آورد .Eggubatorدارای ساختاری اوربیتالی می‌باشد. از این نظر که این مدل دارای هسته‌ای منسجم و نیرومند است که امکان جریان یافتن اطلاعات را به‌صورت عمودی به‌وجود می‌آورد و از سوی دیگر، وجود مدارهای چند لایه امکان گردش اطلاعات را با کیفیت بالایی، هم به‌صورت افقی و هم به‌صورت چند سویه فراهم می‌آورد. یک الگوی جدید عملیاتی از مرکز رشد کسب و کار که گزاره ارزشی آن بر شراکت و اتحاد استوار است و از شبکه‌های کاری و برنامه‌های نظارتی دائمی پی‌ریزی شده است. جدیدترین مدل مراکز رشد کسب و کار، مدل اگیوباتور است که نقاط قوت همه مدل‌های پیش گفته را داراست. در عین حال آن‌ها را ارتقا داده است و هم‌چنین اتحادها و مشارکت‌هایی تعیین شده با خارج و نیز با فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی خود برقرار می‌کند. این مدل دارای یک ساختار حلقوی است، یعنی یک هسته مرکزی نیرومند که جریان مطلوب اطلاعات را به صورت عمودی و در مدارهای چند لایه‌ای ضمانت می‌کند و هم‌چنین امکان جریان آزاد اطلاعات را در بالاترین سطح کیفی در لایه‌های افقی و عرضی و چند سویه فراهم می‌آورند. مراکز رشد دارای چنین مدلی، دامنه وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهند: اتحادها و مشارکت‌های ایجاد شده این مراکز را تعیین می‌کند، یک شبکه کاری کارآفرین بی‌نقصی به دست می‌دهد که امکان دسترسی به خدمات موردنیاز را در هر زمان برای افراد فراهم می‌آورند. این تعاملات ساختاری پیچیده نیازمندی‌های مشتریان را به بهترین وجه ممکن برآورده می‌سازد، ولی از آنجا که لزوماً به سهولت قابل کاربرد یا مدیریت نیسند، برای مخاطره جویان امری خطیر محسوب می‌شود. این اتحادها و مشارکت‌ها هم‌چنین دارای منابع مالی داخلی هستند که به سامانه وارد می‌شود. مراکز رشد منطبق با الگوی اگیوباتور را می‌توان با تخم‌مرغ مقایسه کرد. تخم‌مرغ دارای زرده، سفیده، پوسته داخلی و پوسته سخت خارجی است (یعنی دارای ساختاری چند لایه‌ای و چند بعدی است). برای حصول درکی روشن و عینی از این مدل لایه‌های آن در سطور زیر ارائه می‌شوند: لایه مرکزی این لایه در برگیرنده هیئت مدیره است. این لایه از نظر ماهیت، والد شرکت، تهیه کننده خدمات، منبع شبکه کاری و حمایت، خاستگاه و بستر پرورش است. رشد یابنده‌ها نیز در لایه مرکزی قرار دارند. آن‌ها مشتریان مرکز رشد هستند که ائتلافی از فارغ‌التحصیلان، مشتریان خارجی یا شرکای متحد را شکل می‌دهند. گروه‌های اخیر ارتباط نزدیکی با مرکز رشد، رشد یابنده‌های مرکز و لایه بعدی شامل خانواده‌های شرکتی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی دارند و هم‌چنین با مشتریان خارجی، پیمانکاران حرفه‌ای، اجتماع، دولت و سرمایه‌‌گذاران ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی دارند. خانواده‌های شرکتی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های زایشی لایه‌ بعدی این مدل را تشکیل می‌دهند. بنابر پاره‌ای از تعاریف، آن ها واسطه‌ها، شرکای متحد یا گروهی از شرکت‌های سرمایه‌گذار هستند که کسب و کار اولیه آن ها خدمت‌رسانی به مشتریان مرکز رشد است. در این لایه هم‌چنین مؤسسات خدماتی تخصصی دیده می‌شوند که در موفقیت خود مرکز رشد سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گاه با سهام‌هایشان در یک رشد یابنده در موفقیت مرکز رشد سهیم بوده‌اند. این شرکت‌ها می‌توانند به عنوان مشاوران (مدیران ارشد اجرایی و مؤسسات، اعضای هیئت مدیره / هیئت مشاوران هستند) از طریق خدمات‌رسانی، مربی‌گری، نظارت و سرمایه‌گذاری با رشد یابنده‌ها ارتباط مستقیم برقرار کنند و با شرکای خانواده‌های شرکتی، سایر فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و پیمانکاران بالقوه ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم برقرار سازند. لایه خارجی در خارجی‌ترین لایه، سایر شرکت‌های خدماتی تخصصی دیده می‌شوند که با مرکز رشد، جامعه، مشتریان تجاری مرکز رشد، دولت و آژانس‌های سرمایه‌گذاری ارتباط / شراکت بازتری دارند. مشتریان خارجی تعاملات پیچیده مستقیم و چند بعدی مستقیم و ارتباطات چند وجهی با رشد یابنده‌ها، پیمانکاران خارجی تخصصی، جامعه، دولت، سرمایه‌گذاران و تعاملات مستقیم با خود مرکز رشد، رشد یابنده ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی دارند. پیمانکاران خارجی تخصصی نیز تعاملات پیچیده، چند سویه و ارتباطات چند وجهی با همه دسته‌های پیش گفته دارند. جامعه نیز تعاملات پیچیده چند وجهی و ارتباطات چند سویه با همه دسته‌های بالا و زیر دارد. دولت تعاملات پیچیده چند وجهی و ارتباطات چند سویه با مرکز رشد، رشد یابنده‌ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی دارد. اما با سایر دسته‌هایی که خارج از رشد کسب و کار هستند نیز مرتبط می‌باشند. سرمایه‌گذاران تعاملات مستقیم و یا غیرمستقیم با مرکز رشد، رشد یابنده‌ها، فارغ‌التحصیلان، شرکت‌های زایشی و خانواده‌های شرکتی و نیز تعاملاتی چند وجهی با همه دسته‌های بالا دارد.


منبع

{{http://ubmgmt.blog.ir/post/http%3Abayanbox.irinfo7983572371371249310}}