مرکز رشد کسب و کار های فناور

از دانشنامه کارآفرینی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

  Technology Business Incubators

/tɛkˈnɒləʤi ˈbɪznɪs ˈɪnkjʊbeɪtəz/


مراکز رشد کسب وکار های فناور، حاصل سرمایه گذاری و توجه دانشگاه ها ، موسسات تحقیقات عمومی ، دولت محلی و نهادهای خصوصی برای ترویج و تقویت شرکت هایی با فن آوری جدید است.

مراکز رشد کسب وکار های فناورانه به نوعی از فرایند رشدی اشاره دارد که در آن گروهی متمرکز و نوآور ، عمدتاً با تکنولوژی پیشرفته و یا شرکت های بخش خدمات با دانش بالا، با حوزه دانشگاهی وارد ارتباط می شود.

تعریف مراکز رشد کسب وکار های فناور

مراکز رشد کسب وکار های فناور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند. استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود که شرکتهای مستاجر ظرف 2-3 سال فضای مراکز رشد کسب وکار های فناور را ترک کنند.

اهداف مراکز رشد کسب وکار های فناور

  • ایجاد شرکتهای جدید مبتنی بر فناوری
  • ایجاد مشاغل و خدمات با ارزش افزوده
  • تسهیل انتقال فناوری
  • تقویت روحیه کارآفرینی
  • تجاری سازی سریع خروجی تحقیق و توسعه
  • خدمات تخصصی به SME های موجود

خدمات مراکز رشد کسب وکار های فناور

  • تجاری سازی تکنولوژی
  • آموزش توسط دوره های آموزشی
  • تسهیل‌گری در حوزه قوانین
  • بازاریابی


{{RG Phillip (2002), Technology business incubators: how effective as technology

transfer mechanisms?, Technology in Society

Stone, Mary (24 April 2008). "Mancuso, inventor of business incubator,

dies". Rochester Business Journal. [http://www.rbj.net/fullarticle.cfm?sdid=72679]}}