مصطفی صفدری رنجبر

از دانشنامه کارآفرینی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دکتر مصطفی صفدری رنجبر

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)

ایمیل:

mostafa.safdary@ut.ac.ir

Mostafa.safdary@gmail.com

سوابق تحصیلی

 • دکتری مدیریت فناوری از دانشگاه علامه طباطبائی
 • فرصت مطالعاتی شش ماهه در دانشگاه هان یانگ، سئول، کره جنوبی
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (گرایش مدیریت فناوری و نوآوری) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • کارشناسی مهندسی صنایع (گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

حوزه های تخصصی

 • سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری
 • نظام های نوآوری
 • همپایی فناورانه
 • نوآوری پایدار
 • نوآوری دیجیتال
 • مدیریت استراتژیک فناوری و نوآوری

افتخارات

 • ورود به مقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون سراسری (دانشجوی ممتاز)
 • رتبه اول در میان دانشجویان دکتری مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبائی (ورودی 1392)
 • دانشجوی برگزیده از سوی بنیاد ملی نخبگان در سال 96-1395

مقالات در نشریات خارجی

 1. Safdari Ranjbar Mostafa, fatemi mahdi (2022). Toward a balanced framework for innovation assessment in public and mission-oriented organizations: evidence from defense industries. INNOVATION-THE EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH, 35(4).
 2. Rahmani Soma, Safdari Ranjbar Mostafa, Mafi Vahid (2022). Transition pathways, transition failure, and sustainable transition in developing countries: Insights from wind turbines in Iran. Energy for Sustainable Development, 70(-), 133-145.
 3. Safdari Ranjbar, M., Ghazinoori, S., Manteghi, M. (2021). Evolution of Iran’s gas turbine sectoral innovation system as a complex product system (CoPS). African Journal of Science, Technology, Innovation and Development. https://doi.org/10.1080/20421338.2021.1936888 (WOS)
 4. Safdari Ranjbar, M., Park, T. Y., Ghazinoori, S., Manteghi, M. (2019). Multi-level Drivers of Catching up in Complex Product Systems: An Iranian Gas Turbine Producer. Journal of Science and Technology Policy Management. DOI: 10.1108/JSTPM-09-2018-0090 (WOS).
 5. Safdari Ranjbar, M., Park, T., Kiamehr, M. (2018). What Happened to Complex Product Systems Literature over the Last Two Decades: Progresses so far and Path Ahead. Technology Analysis and Strategic Management. Vol. 30, No. 8, pp. 948-966. (WOS).
 6. Safdari Ranjbar, M., Elyasi, M. (2019). Science Diplomacy in Iran: Strategies and Policy Alternatives in the Making. Science Diplomacy Review. Vol. 1, No. 3, pp. 9-21.
 7. Safdari Ranjbar, M., Cho, N. (2016). Exploiting Technology Intelligence in Designing and Manufacturing Complex Product Systems. Asian Journal of Information and Communication. Vol. 8, No. 2, pp. 55-68.
 8. Safdari Ranjbar. M., Tavakoli, Gh. R. (2015). Toward an Inclusive Understanding of Technology Intelligence: A Literature Review. Foresight. Vol. 17, No. 3, pp. 240-256. (WOS)
 9. Safdari Ranjbar. M., Akbarpour shirazi. M., Lashkar blooki. M. (2014). Interaction among Intra-Organizational Factors Effective in Successful Strategy Execution: An Analytical View. Journal of Strategy and Management. Vol. 7, No. 2, pp. 127-154. (WOS)
 10. Safdary Ranjbar. M, Azami. A and Afraze. A. (2012). The Interaction among Factors Effective on Corporate Entrepreneurship. Asia Pacific journal of Innovation and Entrepreneurship. Vol. 6, No. 13, pp. 9-31.

مقالات در نشریات داخلی

 1. صفدری رنجبر مصطفی, کریم میان زهره, عطارپور محمئرضا (1401). گذار به نسل جدید پژوهشگاههای دولتی؛ کارکردها و سیاستها. سیاست علم و فناوری, 15(4).
 2. صفدری رنجبر مصطفی, رحمتی محمدحسین (1401). شناسایی نشانه های نیاز به تغییر استراتژی در شرکت های نوپای فناور. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی, 5(4).
 3. صفدری رنجبر مصطفی, رحمانی سوما (1401). واکاوی مسیرهای گذار و شکست های گذار و ارائه راهکارهای سیاستی برای غلبه بر شکست های گذار؛ صنعت توربین های بادی ایران. فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, 7(4).
 4. صفدری رنجبر مصطفی, علینقیان اشکان, قادری فواد (1401). بررسی سیاستهای توسعه زیستبوم نوآوری در حوزه هوش مصنوعی؛ شواهدی از ایران. فصلنامه زیست بوم نوآوری, 2(1).
 5. یوسفی علی, شهبازی میثم, صفدری رنجبر مصطفی, قاضی نوری سید سپهر, منطقی منوچهر (1401). تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی. بهبود مدیریت, 16(2).
 6. کرمی شاهرخی سعید, صفدری رنجبر مصطفی, شهبازی میثم (1401). بررسی تاثیر پیشرانهای نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی؛ صنعت مس در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 10(1).
 7. صفدری رنجبر مصطفی, مهدی فاطمی (1401). رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران. فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری, 12(4).
 8. علینقیان اشکان, صفدری رنجبر مصطفی, محمدی مهدی (1400). اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ جستاری در برنامه های سیاستی کشورهای منتخب. فصلنامه رهیافت, 83(3).
 9. علیزاده، پریسا؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ فرتاش، کیارش. (1400). واکاوی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری. دوره 14، شماره 1، صص 55-70.
 10. هاشمی، مسعود؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ نوربخش، عسگر؛ فهام، الهام (1400). درونی‌سازی پنجره‌های فرصت بلاکچین در صنعت بانکی ایران از طریق رویکرد نظام نوآوری فناورانه. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. دوره 15، شماره 4.
 11. اسماعیل زاده، سید بهرنگ؛ جندقی، غلامرضا؛ صفدری رنجبر، مصطفی. (1399). شناسایی استراتژی‌های کسب‌وکار جهت مواجهه با عدم‌قطعیت های محیطی: مطالعه‌ای مروری. دوفصلنامه راهبردهای بازرگانی. دوره 17، شماره 16.
 12. هاشمی، مسعود؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ نوربخش، عسگر. (1400). شناسایی پنجره های فرصت بلاکچین در صنعت بانکداری ایران. نشریه علمی سیاست نامه علم و فناوری. دوره 11، شماره 2.
 13. رحمانی، سوما؛ صفدری رنجبر؛ مصطفی (1399). درونی سازی پنجره های فرصت با هدف همپایی فناورانه مبتنی بر گذار پایدار: توربین های بادی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری. دوره 9، شماره 4. صص 7-34.
 14. صفدری رنجبر، مصطفی؛ کیامهر، مهدی (1399). مروری نظام مند بر ربع قرن پیشینه پژوهشی سامانه های محصول پیچیده: روندها و رهیافت ها. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری. دوره 13، شماره 4، صص 19-36.
 15. صفدری رنجبر، مصطفی؛ توکلی، غلامرضا؛ قیدر خلجانی، جعفر؛ کریمی، حسین؛ معروفانی، مرتضی (1399). ارائه چارچوبی متوازن برای اندازه گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان های ‌دولتی. دوفصلنامه علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی. آماده چاپ
 16. صفدری رنجبر، مصطفی؛ علیزاده، پریسا؛ الیاسی، مهدی (1399). تحلیل ظرفیت قانونی ایران برای پشتیبانی از یادگیری و فرارسی فناورانه: مطالعه ای تطبیقی با تجارب موفق بین المللی. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. آماده چاپ
 17. صفدری رنجبر، مصطفی؛ الیاسی، مهدی؛ نریمانی، میثم؛ عطارپور، محمدرضا (1399). سیاستگذاری برای توسعه علوم و فناوری های بنیادین: مروری بر برخی تجارب برتر جهانی. فصلنامه علمی ترویجی رهیافت، شماره 77، صص 71-88.
 18. صفدری رنجبر، مصطفی؛ امین لو، میترا؛ یعقوبی، مرضیه؛ علیزاده، علی؛ الیاسی، مهدی. (1399). دفاتر انتقال فناوری دانشگاهی: عقلانیت ها، اهداف، چالش ها و کارکردها (مطالعه موردی: دفتر انتقال فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری، دوره 8، شماره 1، صص 153-184.
 19. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1398). واکاوی رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده: صنعت توربین های گازی. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. سال 13، شماره 4.
 20. صفدری رنجبر، مصطفی؛ قاضی نوری، سروش (1398). نقش سیاست های علم، فناوری و نوآوری در توسعه نظام های نواوری بخشی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست نامه علم و فناوری. ویژه نامه جامه سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال 15، شماره 2، صص 155-169.
 21. سوزنچی کاشانی، ابراهیم؛ صفدری رنجبر، مصطفی. (1398). نقش سیاست های فناوری و نواوری در تسهیل و تسریع فراررسی فناورانه. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست نامه علم و فناوری. ویژه نامه جامه سیاست علم، فناوری و نوآوری. سال 15، شماره 2، صص 455-467.
 22. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1398). تنوع و پویایی سیاست‌های دولت در مسیر شکل‌گیری و تکامل صنایع راهبردی: صنعت توربین‌های گازی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی. شماره 31.
 23. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1397). تکامل و هم تکاملی قابلیت های فناورانه، سیاست های دولت و ساختار بازار در صنعت توربین های گازی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. دوره 12، شماره 4، صص 1-23.
 24. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1397). واکاوی پنجره های فرصت یادگیری فناورانه در صنایع با محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای متاخر: صنعت توربین های گازی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری. دوره ششم، شماره 2، صص 9-40.
 25. خدایاری، علی؛ صفدری رنجبر، مصطفی. (1397). همپایی فناورانه بنگاه های شرق آسیا: روندها، موضوعات و برنامه های تحقیقاتی آینده. فصلنامه علمی ترویجی سیاست نامه علم و فناوری. دوره 8، شماره 2. صص 141-161.
 26. صفدری رنجبر، مصطفی؛ قاضی نوری، سید سروش (1397). دو دهه با نظام های نوآوری بخشی: مسیر پیموده شده و افق های پیش رو؛ فصلنامه علمی ترویجی سیاست نامه علم و فناوری، سال هشتم، شماره 2، صص 17-42.
 27. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1396). نظام نوآوری بخشی یک صنعت تولید کننده محصولات و سامانه های پیچیده: توربین های گازی. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری. سال نهم، شماره 4، صص 55-70.
 28. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1396). مسیر شکل گیری و تکامل قابليت هاي فناورانه ساخت محصولات و سامانه هاي پيچيده در بنگاه های متاخر: مطالعه موردي شرکت توگا. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. سال 11، دوره 4، صص 81-115.
 29. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1395). الگوي ساخت و انباشت قابلیت‌های فناورانه تولید محصولات و سامانه‌های پيچيده در کشورهای در‌حال‌توسعه: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فناوری. دوره 4، شماره 3، صص 9-38.
 30. بابایی، سحر؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ توکلی، غلامرضا؛ قیدر خلجانی، جعفر. (1396). اصول و سازوکارهای کلیدی در نظام های اکتساب ‌دولتی. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. دوره 11، شماره 35.
 31. صفدری رنجبر، مصطفی؛ الیاسی، مهدی؛ توکلی، غلامرضا. (1396). مروری بر مفهوم هوشمندی فناوری (تعاریف، ساختارها، فرآیند، بازیگران، روش ها و ابزارها). دوفصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی، دوره 15، شماره 30
 32. مهدی لو ترکمانی، صفدری رنجبر، مصطفی؛ پیمان؛ مشبکی، اصغر. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی شایستگی‌های مدیران واحدهای تحقیق و توسعه فناوری. فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری، سال 13، شماره 49.
 33. صفدری رنجبر، مصطفی؛ قیدر خلجانی، جعفر؛ طهماسبی، سیامک؛ توکلی، غلامرضا. (1395). قابلیت‌های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه‌های پیچیده. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت توسعه فناوری. دوره 4، شماره 1.
 34. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سید سروش. (1395). پیشران های کسب و ایجاد قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در بنگاه های متاخر: مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، سال پنجم، شماره 3، صص 1-26
 35. صفدری رنجبر، مصطفی؛ الیاسی، مهدی؛ توکلی، غلامرضا. (1395). الگوی فرآیندی برای طراحی و تدوین استراتژی تکنولوژی در بنگاه های صنعتی: حوزه اتوماسیون صنعتی. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت، سال دهم، شماره 3، صص 55-78
 36. صفدری رنجبر، مصطفی؛ قاضی نوری، سروش؛ توکلی، غلامرضا. (1395). نوآوري در خدمات (مفاهيم، ويژگي ها، رويکردها، ديدگاه ها و سياست ها). فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری، سال 12، شماره 48
 37. صفدری رنجبر، مصطفی؛ سلامی، سید رضا؛ توکلی، غلامرضا؛ طهماسبی، سیامک. (1394). همکاری‌های علمی و فناورانه میان صنایع و دانشگاه‌ها: رویکرد علّی لایه ای. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. سال نهم، شماره 4؛ صص 5-30
 38. صفدری رنجبر، مصطفی؛ توکلی، غلامرضا؛ سلامی، سید رضا (1395). همکاری های علمی و فناورانه میان دانشگاه و صنعت (روند تاریخی، اهداف، چالش ها و سازوکارها). دوفصلنامه علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی. شماره 27، صص 5-16
 39. صفدری رنجبر، مصطفی؛ توکلی، غلامرضا؛ منطقی، منوچهر؛ طبائیان، سید کمال (1394). چالش های پیش روی صنایع در گذار به پارادایم نوآوری باز. فصلنامه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. سال نهم، شماره 2، صص 55-75
 40. صفدری رنجبر، مصطفی؛ منصور، سعید؛ اعظمی، آریا (1394). اولویت بندی و تحلیل تعامل میان عوامل موثر بر موفقیت پروژه های توسعه محصولات جدید از طریق روش های ISM و DEMATEL. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیات. شماره 1، پیاپی 10. ص 147-168
 41. اکبرپور شیرازی، محسن، صفدری رنجبر، مصطفی (1394). شناسایی و اولویت بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره ششم، شماره 12
 42. صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر؛ توکلی، غلامرضا. (1393). نوآوری باز: نگاهی جامع بر مفاهیم، رویکردها، روندها و عوامل کلیدی موفقیت. فصلنامه علمی ترویجی رشد فناوری. سال دهم، شماره 40، ص 10-17
 43. صفدری رنجبر. مصطفی؛ افرازه. عباس؛ ابراهیمی، مریم؛ اعظمی، آریا (1393). نقش مدیریت منابع انسانی، ساختار و فرهنگ سازمانی در ارتقای کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. شماره 20
 44. صفدری رنجبر، مصطفی؛ خلیلی، مسعود؛ اعظمی، آریا؛ سبزه کار، علی (1392). ارزیابی کارایی دانشگاه ها و دانشکده ها از دیدگاه تولید دانش با روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیق در عملیات و کاربردهای آن. سال دهم، شماره دوم (پیاپی 37)، ص 76-61
 45. خلیلی، مسعود؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ فلاح، الناز؛ خلیلی، محمد (1391). اولویت بندی برنامه های وزارت نیرو در راستای ارتقای بهره وری در صنعت برق . فصلنامه علمی پژوهشی کیفیت و بهره وری در صنعت برق، سال اول، شماره اول
 46. جهاندیده، بهروز؛ گل محمدی، علیرضا؛ صفدری رنجبر، مصطفی (1391). شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده تداوم خرید مشتریان فروشگاه های زنجیرهای اتکا با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. دوره 2، شماره 4

مقالات کنفرانسی (خارجی)

 1. Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Park, T. Y., Ghazinoori, S., Majidpour, M. (2018). How sectoral innovation system can be evolved in the Complex product systems: The case of Iranian Gas Turbines for the last two decades. 17th International Schumpeter Society. Seoul. South Korea. 2nd-4th July.
 2. Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., Ghazinoori, S. (2017). Dynamism of Iran’s Government Policies meantime Formation and Evolution of Gas Turbine Industry as a Complex Product System. 14th ASIALICS Conference, Tehran, Iran, (29-31 August).
 3. Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., Ghazinoori, S. (2017). Key Drivers Affecting Technological Catch-up in Complex Product Systems: Iran’s Gas Turbine Industry. 26th International Association for Management of Technology Conference (IAMOT2017), Vienna, Austria. 14-18 May.
 4. Safdari Ranjbar, M., Mahdavi, I., Cho, N., Tavakoli, Gh. R. (2017). Selecting Technology Acquisition Strategy through Applying PROMETHEE Method: An Industrial Automation Equipment Manufacturer. 13th International Conference on Industrial Engineering. Mazandaran University of Science and Technology, Babolsar, Iran. 22-23 February.
 5. Safdari Ranjbar, M., Cho, N. (2016). Exploiting Technology Intelligence in Designing and Manufacturing Complex Product Systems: Iranian Gas Turbine (IGT25). 16th International Conference of IT Applications and Management (ITAM 2016). Dong-A University, Busan, South Korea.

مقالات کنفرانسی (داخلی)

 1. حقیقی برجنی پیام, کریمی تورج, صفدری رنجبر مصطفی, جعفری سید محمدباقر (1401). طراحی نگاشت نهادی برای نظام ملی نوآوری بر اساس دسته بندی جدیدی از کارکردهای دانشی و بازیگران. شانزدهمین کنفرانس ملی و دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری, 23-24 آبان, تهران, ایران.
 2. بابائیان فاطمه, صفدری رنجبر مصطفی, حکیم امین (1401). بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در بخش عمومی. اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب آوری, 27-27 فروردین, قم, ایران.
 3. علینقیان، اشکان؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ محمدی، مهدی (1400). اهداف و ابزارهای سیاستی توسعه هوش مصنوعی؛ بررسی تجارب کشورهای منتخب. یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، تهران، ایران، آذر 1400 (ارائه پوستری)
 4. کرمی، سعید؛ صفدری رنجبر، مصطفی؛ شهبازی، میثم. (1400). بررسی تاثیر پیشران های نوآوری زیست محیطی بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی (مورد مطالعه: صنایع مس ایران). یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، تهران، ایران، آذر 1400 (ارائه پوستری)
 5. هاشمی، مسعود؛ صفدری رنجبر، مصطفی (1399). شناسایی پنجره‌های فرصت فناوری بلاکچین برای صنعت بانکداری کشور. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری. آذر 1399، تهران، (ارائه پوستری)
 6. رحمانی، سوما؛ صفدری رنجبر، مصطفی (1399). تحلیل شکست گذار پایدار در صنعت توربین­های بادی ایران. دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری. آذر 1399، تهران، (ارائه شفاهی)
 7. صفدری رنجبر، مصطفی؛ علیزاده، پریسا؛ الیاسی، مهدی (1398). واکاوی ظرفیت قانونی برای یادگیری و همپایی فناورانه در ایران. نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری. آذر 1398، تهران، (ارائه شفاهی).
 8. صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سروش. (1397). چگونه رژیم های فناورانه، سیاستی و بازار بر پنجره های فرصت یک صنعت با محصولات و سامانه های پیچیده تاثیر می گذارند؟ (صنعت توربین های گازی در ایران). هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری. آذر 1397، تهران،  (ارائه شفاهی)
 9. صفدری رنجبر، مصطفی؛ رحمان سرشت، حسین؛ منطقی، منوچهر؛ قاضی نوری، سروش. (1395). کسب دانش و قابلیت های فناورانه ساخت محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مورد مطالعه توربین گازی IGT25. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، آذر 1395، تهران. (ارائه شفاهی- مقاله برتر کنفرانس)
 10. صفدری رنجبر، مصطفی؛ قادری فر، اسماعیل؛ منطقی، منوچهر (1394). گذار به صنعت خودروسازی دانش بنیان (روندها، چالش ها، راهبردها و راهکارها). پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، آذر 1394، تهران. (ارائه پوستری)
 11. صفدری رنجبر، مصطفی؛ الیاسی، مهدی؛ غلامرضا توکلی. (1393). ارائه یک الگوی ترکیبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی (مطالعه تجربه شرکت قشم ولتاژ). چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، آذر 1393، کیش. (ارائه پوستری)
 12. صفدری رنجبر، مصطفی؛ منطقی، منوچهر؛ غلامرضا توکلی. (1393). نظام های هوشمندی فناوری در شرکت های بزرگ (مطالعه و بررسی تجارب شرکت های رولز رویس و شل). چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، آذر 1393، کیش. (ارائه پوستری)
 13. صفدری رنجبر، مصطفی، سیروس، کاوه محمد. (1392). الگوی جدیدی برای ترسیم نقشه استراتژی با رویکرد ISM-DEMATEL (مطالعه موردی: صنعت بانکداری). یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت. دانشگاه صنعتی شریف. تهران. آذرماه 1392. (ارائه پوستری)
 14. صفدری رنجبر، مصطفی ، لشکربلوکی، مجتبی. (1392). مطالعه انتقادي- ترکيبي عوامل موثر بر جامعيت و سرعت تصميم‌گيري استراتژيک. کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. آبان ماه 1392. (ارائه شفاهی)
 15. خلیلی، مسعود، صفدری رنجبر، مصطفی، صبورطینت، امیرحسین (1391). تجربه شرکت ایران ترانسفو در طراحی و پیاده سازی کارت امتیازی متوازن، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن 1391. (ارائه پوستری)
 16. خلیلی، مسعود، صفدری رنجبر، مصطفی، نیکبخت، علیرضا، فلاح مهدی پور، الناز (1391). مطالعه و بررسی مدل کسب و کار موسسات مالی و اعتباری غیربانکی. اولین همایش موسسات مالی و اعتباری غیربانکی کشور. پژوهشکده پولی و بانکی. اسفند 1391. (ارائه شفاهی)
 17. صفدری رنجبر، مصطفی. (1390). تحلیل تطبیقی نظام ملی نوآوری ایران و چین، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی، تهران، آذر ماه 1390. (ارائه پوستری)

کتاب ها (تالیف و ترجمه)

 1. همپایی اقتصادی و جهش فناورانه (مسیر توسعه و ثبات اقتصادی در کره جنوبی). صفدری رنجبر مصطفی, رحمان نیا حسین, نثاری محمد (1401).
 2. چشم انداز اقتصاد دیجیتال 2020 (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه). صفدری رنجبر مصطفی, نثاری محمد, علینقیان اشکان (1401).
 3. تجارب منتخب سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری (8): آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی ایالات متحده آمریکا (دارپا). صفدری رنجبر مصطفی, الیاسی مهدی, نریمانی میثم (1400).
 4. تجارب منتخب سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری (7): دفتر مالکیت فکری کره جنوبی. صفدری رنجبر مصطفی, الیاسی مهدی, نریمانی میثم (1400).
 5. سیاست گذاری عمومی و حکمرانی (با نگاهی ویژه به فناوری و نوآوری). مولفان: مصطفی صفدری رنجبر؛ زهره کریم میان؛ الهام فهام. انتشارات: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (1400)
 6. ظرفیت قانونی برای همپایی فناورانه در ایران. مولفان: مصطفی صفدری رنجبر؛ پریسا علیزاده. انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (1400)
 7. هنر همپایی اقتصادی (موانع، مسیرهای فرعی و جهش در نظام های نوآوری)؛ نویسنده: کیون لی؛ مترجمان: مصطفی صفدری رنجبر و محمد نثاری؛ شرکت چاپ و نشر بازرگانی (1399)- انتشار یافته
 8. نوآوری و نوآفرینی (نظریه، سیاست و اقدام). مترجمان: مصطفی صفدری رنجبر؛ کامیار غفوریان؛ مهرداد شفیعی. انتشارات اشراقی (1398). انتشار یافته
 9. تجارب منتخب سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری (1): برنامه های بنیاد ملی پژوهش کره جنوبی (برنامه های سیاستی برای حمایت از پیشگامی و مرجعیت علمی و فناورانه)، پدیدآورندگان: مصطفی صفدری رنجبر، مهدی الیاسی، میثم نریمانی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (سال 1398)- انتشار یافته
 10. تجارب منتخب سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری (2): برنامه های شرکت خدمات فناوری و مالی کره جنوبی (برنامه های سیاستی برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و استارتاپ های فناور)، پدیدآورندگان: مصطفی صفدری رنجبر، مهدی الیاسی، میثم نریمانی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (سال 1398)- انتشار یافته
 11. تجارب منتخب سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری (4): اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی هند (برنامه های سیاستی دولت هند برای حمایت از شکل گیری و توسعه اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی)، پدیدآورندگان: مصطفی صفدری رنجبر، مهدی الیاسی، میثم نریمانی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (سال 1398)- انتشار یافته
 12. تجارب منتخب سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری (5): اداره کسب و کارهای کوچک ایالات متحده آمریکا (برنامه های سیاستی برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و کارآفرین)، پدیدآورندگان: مصطفی صفدری رنجبر، مهدی الیاسی، میثم نریمانی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (سال 1399)- انتشار یافته
 13. نوآوری باز: پژوهش، مدیریت و اقدام. مترجمان: سید محمد صادق خیاطیان یزدی، غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، مرتضی احمدی و اسماعیل قادری فر. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. (1397)- انتشار یافته
 14. مقدمه ای بر هوشمندی فناوری (مفاهیم، ساختارها، فرآیندها، روش ها و ابزارها). گرآورندگان: مصطفی صفدری رنجبر، غلامرضا توکلی، محمد صادق خیاطیان یزدی و اسماعیل قادری فر. موسسه خدمات فرهنگی رسا (1396)- انتشار یافته
 15. مدیریت تکنولوژی و نوآوری (رویکردی استراتژیک). مترجمان: غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، محمد مقصودیان و مهرداد شفیعی. دفتر پژوهش های فرهنگی (1397)- انتشار یافته
 16. نوآوری چابک. مترجمان: غلارضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، محمدرضا اسدپور، امیر ذاکری، انتشارات اشراقی (1397)-  انتشار یافته
 17. دانش نامه توسعه محصول جدید. مترجمان: غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، سهراب آقازاده، سید جواد حسینی. موسسه کتاب مهربان نشر (1397) - انتشاریافته
 18. پیش بینی و مدیریت فناوری، مترجمان: غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، وحید مرندی و قاسم محمدخانی- موسسه کتاب مهربان نشر (1396)- انتشار یافته
 19. چهار لنز نوآوری. مترجمان: غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، کتاب مهربان (1396)- انتشار یافته
 20. نقشه راه فناوری برای استراتژی و نوآوری. مترجمان: غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، علی سلامتی. موسسه کتاب مهربان نشر (1395)- انتشار یافته
 21. راهبری نوآوری باز. مترجمان: غلامرضا توکلی، یعقوب زاهدی انباردان و مصطفی صفدری رنجبر. انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع (1394)- انتشار یافته
 22. مدیریت نوآوری های فناورانه. مترجمان: غلامرضا توکلی، مصطفی صفدری رنجبر، علی سلامتی و سید محمد حسین غفوری. انتشارات سازمان مدیریت صنعتی (1394)- انتشار یافته
 23. مقاله ها و کتاب های پراستناد حوزه مدیریت علم، فناوری و نوآوری. پدیدآورندگان: سعید روشنی؛ بهاره اسدیان؛ زینب فرسیابی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ مجید کریمی فرد. انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع (1395)- انتشاریافته

طرح های تحقیقاتی

 1. حکمرانی در عصر دیجیتال (1): مفاهیم، ابعاد، مولفه ها و روندها، مرکز پژوهش های مجلس (سال 1398)
 2. حکمرانی در عصر دیجیتال (2): نگاهی به برخی تجارب جهانی، مرکز پژوهش های مجلس (سال 1398)
 3. حکمرانی در عصر دیجیتال (3): پیشران ها، چالش ها و راهکارها برای ایران، مرکز پژوهش های مجلس (سال 1398)
 4. همپایی فناورانه (3): مطالعه تطبیقی ابزارهای سیاستی در سایر کشورها با ایران، مرکز پژوهش های مجلس (سال 1397)
 5. همپایی فناورانه (2): تجارب کشورها در همپایی فناورانه با تأکید بر نقش محیط نهادی، سیاست‌ها و قوانین، مرکز پژوهش های مجلس (سال 1397)
 6. همپایی فناورانه  (1): مفاهیم، الگوها و عوامل موثر بر آن، مرکز پژوهش های مجلس (سال 1397)
 7. هم اندیشی و تبادل ایده و تجارب در زمینه عقلانیت ها، اهداف، چالش ها و کارکردهای دفتر انتقال فناوری، دانشگاه علوم پزشکی تهران (سال 1397)
 8. طرح پژوهشی بازنگری در مدیریت منابع انسانی در سازمان های تولیدکننده محصولات و سامانه های پیچیده (سازمان های پروژه محور) (سال 1396)
 9. طرح پژوهشی چارچوبی جامع برای اندازه گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان های ‌دولتی (سال 1396)
 10. طرح پژوهشی اصول و سازوکارهای کلیدی در نظام های اکتساب ‌دولتی (سال 1396)
 11. طرح پژوهشی قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده ‌دولتی (سال 1395)
 12. طرح پژوهشی تبیین عقلانیت های خرد و کلان همکاری های علمی و فناورانه دانشگاه و صنایع ‌دولتی (سال 1394)
 13. طرح پژوهشی طراحی مدل شایستگی مدیران مراکز توسعه فناوری (سال 1394)
 14. طرح پژوهشی چالش های پیش روی صنایع ‌دولتی در گذار به پارادایم نوآوری باز (سال 1393)

سوابق تدریس دانشگاهی

 1. "تئوری های نوآوری" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 2. "نظام ملی نوآوری" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 3. "تکنولوژی و توسعه" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 4. "نظریات اقتصادی و سیر تحولات تکنولوژی" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 5. "مدیریت فناوری و نوآوری" در دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مقطع کارشناسی ارشد
 6. "مدیریت استراتژیک پیشرفته" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 7. "مدیریت استراتژیک کارآفرینی" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 8. "جنبه های انسانی سیستم های اطلاعاتی" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی
 9. "مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 10. "مدیریت استراتژیک فناوری" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 11. "روش تحقیق در مدیریت" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 12. "پیاده سازی استراتژی" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی ارشد
 13. "مدیریت استراتژیک" در دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (دانشکدگان فارابی)، مقطع کارشناسی

برگزاری دوره های آموزشی، کارگاه و سمینار

 1. برگزاری دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری سازمانی در صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر (3 روز-آذر 1400)
 2. برگزاری 12 سیاست گذاری با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و همکاری اندیشکده سیاست پژوهان علم، فناوری و نوآوری
 3. برگزاری دومین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری (اقتصاد دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم) با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی (3 روز)- شهریور 1399
 4. برگزاری اولین مدرسه زمستانه سیاستگذاری صنعتی و تجاری با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (3 روز) - اسفند 1398
 5. برگزاری اولین مدرسه تابستانه سیاستگذاری علم و فناوری با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران (4 روز) - مرداد 1398
 6. برگزاری بیش از 10 گفتگوی سیاستی حول توسعه علمی و فناورانه با عنوان اینوتک تاک (با همکاری مرکز رشد علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی)
 7. برگزاری دوره آموزشی دو روزه مدیریت فناوری و نوآوری- پژوهشگاه نیرو- مرداد 1398
 8. برگزاری دوره آموزشی 1 روزه اکوسیستم استارتاپی- سازمان آب و برق خوزستان-  آبان 1397
 9. برگزاری کارگاه نیم روزه چهار لنز نوآوری- دانشگاه علم و صنعت ایران- اسفند 1396
 10. برگزاری کارگاه نیم روزه چهار لنز نوآوری- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع ‌دولتی- 1397
 11. برگزاری دوره آموزشی سه روزه سیاستگذاری و مدیریت فناوری و نوآوری در یکی از سازمان های صنعتی دولتی در شهر مشهد (آذر 1396)
 12. برگزاری سمینار با موضوع قابلیت های محوری ساخت و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده، بهمن 1395، تهران
 13. برگزاری سمینار با موضوع سیاست های علم، فناوری و نوآوری در ایران و چند کشور منتخب، سازمان آب و برق خوزستان، آذر 1395
 14. برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع مدیریت و استراتژی در سازمان های تحقیقاتی، سازمان آب و برق خوزستان، آذر 1395
 15. برگزاری کرسی هم اندیشی مدل شایستگی مدیران مراکز توسعه فناوری- شهریور 1394
 16. برگزاری دوره های آموزشی، توانمندسازی و مهارت آموزی مراکز توسعه فناوری در زمینه مدیریت فناوری و نوآوری، مدیریت راهبردی فناوری، هوشمندی فناوری، نوآوری باز- سال های 1393 و 1394
 17. آموزش و مشاوره مفاهیم و روش های تدوین استراتژی تکنولوژی در شرکت قشم ولتاژ- سال 1393
 18. برگزاری کرسی هم اندیشی با موضوع چالش های پیش روی صنایع کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز- شهریور 1393
 19. برگزاری کرسی هم اندیشی با موضوع نظام هوشمندی فناوری- اردیبهشت 1393

سخنرانی در کنفرانس ها و همایش ها

 1. شرکت و ارائه مقاله در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، آذر 1398
 2. شرکت و ارائه مقاله در هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، آذر 1397
 3. شرکت و ارائه مقاله در هفدهمین مجمع جهانی شومپیتر (ISS 2018)، دانشگاه ملی سئول، کره جنوبی- تیر 1397
 4. شرکت و ارائه مقاله در چهاردهمین کنفرانس بین المللی ASIALICS، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، شهریور 1396
 5. شرکت و ارائه دو مقاله در بیست ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری (IAMOT2017)، اردیبهشت 1396، وین، اتریش
 6. شرکت و ارائه مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، اسفند 1395، بابلسر، ایران
 7. شرکت و ارائه مقاله در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری، آذر 1395، تهران، ایران  
 8. شرکت و ارائه مقاله در شانزدهمین کنفرانس بین المللی کاربردها و مدیریت فناوری اطلاعات (ITAM2016) (بوسان- کره جنوبی)- - تیر 1395 (جولای 2016)
 9. شرکت و ارائه مقاله به صورت پوستری در پنجمین، چهارمین و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت تکنولوژی
 10. شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، دانشگاه تهران، - آبان 1392
 11. شرکت و ارائه مقاله در اولین همایش موسسات مالی و اعتباری غیربانکی کشور، پژوهشکده پولی و بانکی- اسفند 1391

شرکت در کنفرانس ها و دوره های آموزشی

 1. شرکت در دوره آموزشی دیپلماسی علم و نوآوری؛ برزیل، دانشگاه سائوپائولو، شهریور 1398
 2. شرکت در دوره آموزشی سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری برای کشورهای در حال توسعه، مالزی، کوالالامپور، خرداد 1398
 3. شرکت در سومین دوره آموزشی دیپلماسی علم، موسسه پژوهش و سیستم های اطلاعاتی برای کشورهای در حال توسعه(RIS) ، هند، دهلی نو، دی 1397
 4. شرکت در همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور- مهر 1397
 5. شرکت و اخذ گواهی اولین نشست سالانه چرخه نوآوری، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، تیر 1397
 6. شرکت و اخذ گواهی نامه دوره طراحی و ارزیابی سیاست نوآوری در تهران (برگزار کنندگان: دانشگاه ملل متحد و انجمن مدیریت فناوری ایران)- آبان 1394 (اکتبر 2015)
 7. شرکت در دوره سه روزه مدیریت حقوق مالکیت فکری در پارک علم و فناوری پردیس، تهران (برگزار کنندگان: پارک فناوری پردیس و نمایندگان سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO)- خرداد 1394
 8. شرکت در کارگاه علمی پیچیدگی علمی: رویکردی نوین در سنجش جایگاه علمی کشورها- مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور- آذر 1396

همکاری با انجمن ها و نشریات علمی

 1. عضو هیات تحریریه و دبیر تخصصی سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری Iranian Journal of Management Studies
 2. داوری برای نشریه Research Policy
 3. داوری برای نشریه Foresight
 4. داوری برای نشریه Journal of Science and Technology Policy Management
 5. داوری برای نشریه Iranian Journal of Management Studies
 6. داوری برای نشریات علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، مدیریت نوآوری، مدیریت توسعه فناوری و  بهبود مدیریت
 7. داوری برای نشریات علمی ترویجی توسعه تکنولوژی صنعتی و رشد فناوری
 8. عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری ایران
 9. عضو کارگروه بین الملل انجمن مدیریت فناوری ایران
 10. عضو کارگروه تولید محتوا و واژه گزینی انجمن مدیریت فناوری ایران
 11. برگزارکننده و مجری علمی نشست های صمیمی و نقادانه (اینوتک تاک) در زمینه توسعه علمی، فناورانه و صنعتی (با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و مرکز نوآوری های اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی)
 12. مدیریت و برگزاری سمینارهای رساله های دکتری در حوزه سیاستگذاری و مدیریت فناوری و نوآوری (با همکاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)

سوابق پژوهشی و اجرایی

 1. دبیر برگزاری نشست های علمی و تخصصی حوزه فناوری و نواوری سال 1401-هفته ملی پژوهش و فناوری-(1401-1401)
 2. سرپرست آزمایشگاه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری-(از 1401)
 3. نماینده وزارت عتف در پیگیری طراحی نظام علم، تحقیقات، فناوری و نوآوری فضای مجازی-(از 1401)
 4. عضو کمیته علمی کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران-(از 1401)
 5. دبیر و عضو شورای سیاست گذاری تدوین سند نظام ملی نوآوری-(از 1401)
 6. عضویت در شورای پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشکدگان فارابی-(از 1401)
 7. مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و نوآوری
 8. مدیر اندیشکده سیاست پژوهان علم، فناوری و نوآوری از سال 1397
 9. مشاور سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (معاونت سیاستگذاری و توسعه)- سال 1397
 10. دبیر کارگروه سیاست پژوهی شهر هوشمند- مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران- از سال 1400
 11. عضو کمیته ملی شهر هوشمند- مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران- از 1400
 12. مشاور سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری- مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی- از سال 1397 تا 1398
 13. مدیر گروه پژوهشی مدیریت فناوری و نوآوری در یکی از موسسات تحقیقاتی دولتی (سال 1392 تا 1397)
 14. کارشناس ارشد مشاوره مدیریت استراتژیک در شرکت بهین گستر گیتی از سال 1390 تا 1392
 15. مشاور برنامه ریزی استراتژیک مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1390 تا 1391)
 16. مشارکت در پروژه ترسیم نقشه راه فناوری صنعت برق ایران (1390)
 17. مشارکت در پروژه نظام جامع ارزیابی عملکرد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (1390 تا 1391)
 18. مشارکت در پروژه نظام جامع ارزیابی کارکنان و پرداخت کارانه در شرکت خدمات انفورماتیک (1390)
 19. مشارکت در پروژه نظام ارزیابی کارایی و بهره وری شرکت های آب و فاضلاب شهری استان مرکزی (1391 تا 1392)
 20. مشارکت در پروژه نظام ارزیابی کارایی مدارس استان تهران (1390)
 21. مشارکت در پروژه نظام ارزیابی کارایی و درجه بندی شعب بانک کارآفرین (1392)
 22. مدیر پروژه طراحی نظام ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش شهر تهران (1391 تا 1392)
 23. مشارکت در پروژه تدوین برنامه استراتژیک شرکت پردازشگران سامان (زیرمجموعه بانک سامان) (1392)
 24. طراحی و پیاده سازی الگویی برای تدوین راهبرد فناوری در شرکت قشم ولتاژ (سال 1393)

پایان نامه ها و رساله ها

 1. مطالعه عوامل موثر بر کارآفرینی فناورانه در صنعت بیمه ایران. فاطمه صفری,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/6/29
 2. الگوی همپایی فناورانه شرکت های توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی. علی یوسفی,مصطفی صفدری رنجبر. دکتری، 1401/6/20
 3. طراحی آمیخته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران. اشکان علی نقیان,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/6/20
 4. مطالعه عوامل موثر بر عدم رقابت پذیری صنعت کفش در ایران. سبحان عبدی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/3/10
 5. شناسایی نشانه های نیاز به تغییر استراتژی در شرکت های نوآور. سیدمحمدعلی جعفری,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/2/6
 6. شناسایی و دسته بندی نوآوری های زنجیره تامین پایدار در بخش کشاورزی. ریحانه سادات حسینی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/11/25
 7. بررسی نقش مقررات نهادی در توسعه زیستبوم کسبوکارهای نوپا در ایران. سیدرضا میرزایی دورکی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/11/25
 8. مطالعه کاربرد فناوری هوش مصنوعی در چرخه سیاستگذاری عمومی. فاطمه باباییان,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1401/11/19
 9. بررسی تاثیر پیشران ها بر عملکرد نوآورانه زیست محیطی (مورد مطالعه: صنایع مس ایران). سعید کرمی شاهرخی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1400/9/9
 10. شناسایی، دسته بندی و اولویتبندی عوامل موثر بر پذیرش اپلیکیشنهای تجارت موبایلی از سوی کاربران. زینب رییسی اردلی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1400/6/30
 11. ارائه چارچوبی برای نوآوری فراگیر در آموزش (مورد مطالعه:آموزش و پرورش استان خوزستان). محمد پوربختیار,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1400/11/10
 12. توسعه مدل مشتری خود را بشناسید(KYC) مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین در صنعت بانکداری با رویکرد هویت خود اختیار(SSI). راضیه حقانی ولی پور,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1399/12/6
 13. شناسایی و درونی‏ سازی پنجره ‏های فرصت فناوری بلاکچین در صنعت بانکداری ایران. مسعود هاشمی,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1399/11/7
 14. استراتژی کسب و کار در محیط های متلاطم با تمرکز بر محیط کسب و کار ایران. سیدبهرنگ اسماعیل زاده,مصطفی صفدری رنجبر. کارشناسی ارشد، 1399/11/20