نقش‌آفرینان اصلی در مراکز رشد

از دانشنامه کارآفرینی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Incubators main players

/ˈɪnkjʊbeɪtəz meɪn ˈpleɪəz/

2-فرشتگان به کسب و کار 

انواع یاری رسانان: الف).فرشتگان کارآفرین Entrepreneurial Angels ب).فرشتگان گروهی Corporate angles پ).فرشتگان مشتاق Enthusiast angles ت).فرشتگان مدیریت خرد Micromanagement angles ج).فرشتگان تخصصی Professional angles

نقش‌آفرینان اصلی در مراکز رشد

1-کارآفرینان:

کارآفرین فردی است که با بیشترین ریسک و کسب بیشترین پاداش ، مشاغل جدیدی ایجاد می کند. کارآفرین معمولاً به عنوان یک مبتکر ، منبع ایده های جدید ، کالاها ، خدمات و تجارت / یا رویه ها دیده می شود.

}} https://www.investopedia.com/terms/e/entrepreneur.asp{{ 2-فرشتگان کسب و کار: فرشته کسب و کار فردی مستقل است که برای توسعه یک تجارت سرمایه فراهم می کند.فرشتگان کسب و کار قصد دارند با سرمایه گذاری از پول خود به افراد کارآفرین با یک ایده تجاری کمک کنند تا موفق شوند. }} https://debitoor.com/dictionary/business-angel{{

انواع یاری رسانان

1-فرشتگان کارآفرین:

"فرشتگان کارآفرین" افرادی هستند که صاحب مشاغل موفق خود هستند و فعالیت می کنند. در بسیاری از موارد ، آنها به دنبال سرمایه گذاری در شرکتهایی هستند که به نوعی همکاری با شرکت خودشان را فراهم می کنند. آنها بندرت می خواهند در مدیریت نقش فعال داشته باشند ، اما اغلب می توانند به روشهای غیر مستقیم به تقویت تجارت كوچك كمك كنند.

}} https://www.inc.com › encyclopedia › angel-investors{{ 2-فرشتگان گروهی: بر دیدگاه سازمان در مورد فعالیتهای احتمالی رسانه های اجتماعی تمرکز دارد که امکان تأثیر منفی بر شهرت و وجهه تجاری سازمان را دارند. الگو:Https://link.springer.com › article › dddmp.2015.1 3- فرشتگان مشتاق: فرشتگان مشتاق فقط دوست دارند در معاملات شرکت کنند. بندیس می گوید که بیشتر فرشتگان مشتاق 65 سال یا بیشتر هستند ، به طور مستقل از موفقیت در شغلی که شروع کرده اند ثروتمند هستند و دارای برنامه های کاری مختصر هستند. برای آنها ، سرمایه گذاری یک سرگرمی است و در نتیجه ، آنها به طور معمول هیچ نقشی در مدیریت ندارند و به ندرت به دنبال نمایندگی هیئت مدیره هستند. اما از آنجا که آنها خود را در بسیاری از شرکت ها دخیل میکنند ، اندازه سرمایه گذاری آنها اندک است }} https://www.davidevanson.com/1999/03/01/angel-investors/{{ 4- فرشتگان مدیریت خرد: این گروه از فرشتگان ترجیح می‌دهند که کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌شان داشته باشند، اغلب مدیریت خرد آن‌ها از روی صندلی هیئت مدیره شرکت صورت می‌گیرد تا یک مشارکت کننده فعال. آن‌ها ممکن است هر بار در بیش از چهار شرکت سرمایه‌گذاری کنند و به ارزش افزوده‌شان در هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها بیافزایند. }} https://abadis.ir/fatofa/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%AF/{{ 5- فرشتگان تخصصی: فرشتگان حرفه ای هم کارآفرینان سریالی و هم سرمایه گذاران سریالی هستند و زمان زیادی را صرف سرمایه گذاری های خود می کنند. نها علاقه ای به فعالیتهای عملیاتی روزمره شرکت ندارند. آنها خود را به عنوان مربی می دانند که به دنبال تیم های مدیریتی عالی هستند که برای داشتن مربی یا مربی گشوده باشند. الگو:Https://medium.com/@skymarkventures/4-types-of-angel-investors-3f919e183d0a